• Uzbek
  • Русский
  • English

Kutubxona fondi

    ARM umumiy fondi 589042 nusxa nashrdan iborat bo`lib, shundan 426565 nusxa darslik va o`quv qo`llanmalar, 101177 nusxa badiiy, 21536 nusxa ilmiy va 39764 nusxa boshqa nashrlarni tashkil etadi. Xorij tillardagi adabiuotlar fondi 127299 nusxani tashkil etadi, shundan nodir  adabiyotlar fondi 2 mingdan ortiq. 

     2017 yil ushun 56 nomda 118 nusxa, umumiy narxi 17102866 so`mlik bo`lgan mahalliy vaqtli matbuot nashrlariga obuna tashkil qilindi.

 

Copyright © 2017 | Tukhtayev Sardor